Malaria

Malaria er en livstruende febersykdom, som er utbredt i mange tropiske og subtropiske områder. Den forårsakes av en parasitt, som smitter mennesker gjennom myggstikk og invaderer de røde blodlegemene.

Malariakart

Fire typer malaria gir infeksjon hos mennesker. Av disse regnes falciparum malaria som den farligste. (Man kan også få blandingsinfeksjoner, som kan komplisere behandlingen).

Malaria kan være dødelig etter få dagers febersykdom. I Europa kommer ca. 10.000 reisende hvert år hjem med malaria og om lag 1 % av dem dør av sykdommen. Dette er dødsfall som kunne vært unngått med god malariaforebygging (malariatabletter og god beskyttelse mot myggstikk). Blant reisende som kommer hjem med malaria, ser man ofte at de ikke har tatt anbefalte medikamenter av frykt for bivirkninger. Dessverre har de heller ikke fått med seg hvor viktig det er å beskytte seg mot myggstikk.

For reisende til deler av verden der risikoen for falciparum-malaria vurderes så liten at man ikke anbefaler malaria tabletter, er det viktig at den reisende forstår hvordan myggstikk kan forebygges, og hvor viktig det er å oppsøke lege ved feber og sykdomstegn som kan forårsakes av malaria. 

                                                                                                                                                

myggnett

 

Vaksinasjonskontoret
Tlf: 51 91 33 33
Epost: vaksinasjonskontoret@
stavanger.kommune.no

Adresse: Torgveien 15C, Hillevåg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen