Legetjeneste - helsesjef og samfunnsmedisinsk avdeling

Samfunnsmedisinsk avdeling jobber med:
* Samfunnsmedisin og medisinskfaglig rådgiving 
* fastlegetjenesten og sykehjemslegetjenesten
* smittevern
* legevakt 

Helsesjef:
Tord Anton Haaland
Tlf: 51508907/91153170

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam