Fastlegeordningen

Fastlegeordningen gir alle innbyggerne i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin fastlege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på sin egen liste. Hvis du ikke ønsker å være med i fastlegeordningen må du finne en allmennlege selv å gå til. Du må da betale en høyere egenandel.

Du kan skaffe deg fastlege eller bytte fastlege på nettet ved å bruke tjenesten MinFastlege på helfo.no

Via MinFastlege finner du også en oppdatert oversikt over alle fastleger her i landet.

Du kan også ringe HELFO Fastlegetelefonen 810 59 500. Ha ditt fødselsnummer (11 siffer) klart når du ringer.

Helsesjef:
Tord Anton Haaland
Tlf: 51508907/91153170

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam