Kontaktpunkt for fastleger

Kontaktinformasjon virksomheter Stavanger kommune for fastleger/Sus

Telefonliste Helse- og sosialkontor +hjemmebaserte tjenester for kreftomsorg og lindrende behandling

Ansvar for oppfølging av fastlegetjenesten i Stavanger kommune, kommuneoverlege Line Cecilie Christiansen

Ansvar for oppfølging av informasjonssiden for fastleger rådgiver Hanne Sandanger.

Hovedtillitsvalgt i Stavanger for  DNLF  er Peter Christersson.

Kommuneoverlegene i samfunnsmedisinsk fagstab

Helsesjef:
Tord Anton Haaland
Tlf: 51508907/91153170

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen