Turnuslegeordningen

Turnuslegene i Stavanger kommune

Stavanger kommune har fem turnusleger fordelt på fem legesenter. Turnustjenesten i kommunehelsetjenesten varer i seks måneder, og kommer etter at turnuslegene har vært et år i sykehusturnus. I løpet av turnustiden skal turnuslegene lære seg å jobbe selvstendig med egne pasienter, under supervisjon og veiledning av en erfaren allmennlege som er spesialist i allmennmedisin.

I denne tjenesten inngår praktiske prosedyrer som fjerning av føflekker, gynekologisk undersøkelse og blodtrykkskontroller etc.  I tillegg vil de få innføring i sykehjemsmedisin og forebyggende medisin, eksempelvis helsestasjonsarbeid. Turnuslegene skal også få et innblikk i samfunnsmedisin og miljørettet helsevern, og videre lære seg å samarbeide godt med hjemmesykepleien, NAV, helse- og sosialkontor og andre samarbeidspartnere i primærhelsetjenesten. Turnuslegene har også legevakt som en del av turnustjenesten. De 5 turnusstedene har kontrakt med Stavanger kommune for 3 år om gangen. 

Bevitnelsesskjema turnusperiode

Helsesjef:
Tord Anton Haaland
Tlf: 51508907/91153170

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam