Legenes samarbeidsutvalg

Skal legge til rette for at driften av allmennlegetjenesten skjer på en hensiktsmessig måte gjennom samarbeid mellom kommunen og allmennlegene.

Allmennlegene skal sikres innflytelse over drift og organisering av egen praksis og eget listeansvar. 

Deltagere i legenes samarbeidsutvalg (LSU) er:
Runar Johannessen - fastlege
Vara: Jorunn Irene Handeland - fastlege
Peter Christersson - tillitsvalgt for fastlegene i Stavanger
Saadiya Javid - vara tillitsvalgt for fastlegene i Stavanger
Vanja Alves - leder av ALU 

Tord Haaland - helsesjef og leder av LSU
Line Cecilie Christiansen - kommuneoverlege
Eli Karin Fosse - levekårssjef 

Saker til LSU kan meldes til kommuneoverlege  Line Cecilie Christiansen senest en uke før oppsatt møte

Kommende møter 2017: 15.02.17, 03.05.17

Oppdaterte versjoner av gjeldende avtaler finnes lettest hos Legeforeningen.

Fornyelse av spesialistgodkjenningen krever en Attest for gjennomført allmennmedisinsk tjeneste. Skriv denne ut, fyll inn og send til:

Oppvekst og levekår v/Helsesjefen, postboks 8001, 4068 Stavanger.


Nyttige dokumenter

Endring av listelengde,  (pdf), .odt
Fastlege til beboere i boliger med heldøgns tilsyn og pleie, (.pdf), (.odt)
Fraværsgrupper, (.pdf), (.odt)

Helsesjef:
Tord Anton Haaland
Tlf: 51508907/91153170

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam