Prosedyrer/skjema knyttet til tjenester

Her finner du prosedyrer, rutiner og diverse skjema knyttet til samhandling og tjenester.

Diverse rutiner/retningslinjer
Prosedyre ved døtsfall i hjemmet
Rehabilitering i Spania. Kriterier. Søknadskjema/legeopplysninger
 
Bekymring for brukere som står i fare for å forkomme pga. uverdige boforhold og livssituasjon
Rutine for systematisk legebytte i boliger med heldøgns tilsyn og tjenester

Palliasjon
Lindrende enhet Boganes. Brosjyre
Medikamentforslag Lindrende enhet Boganes
Mobilt palliativt team - henvisningsrutiner
Palliativt senter - SUS

Demens
Demensutredning Stavanger kommune
Demenskontakt helse- og sosialkontorene
Legens oppgave i demensutredning

Stavanger øyeblikkelig hjelp tilbud (ØHD)
Brosjyre med innleggelsesrutiner
Retningslinjer for innleggelse i ØHD-tilbudet
Kriterier for innleggelse i ØHD-tilbudet

Behandlingsplaner øyeblikkelig hjelp:

Ekspektoratprøve til dyrkning
Høy INR. Risiko og tiltak
Behandlingsplan for KOLS-forverring
Standard intravenøs væskebehandling
Intravenøs antibiotikabruk i ØHD
Hyperemesis

Legemiddelhåndtering Stavanger kommune - fastlegene
Retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune
Prosedyre for fastleger om bruk av multidose 
Medikamentliste forslag Lindrende enhet Boganes sykehjem
Legemiddelgjennomgang hjemmebaserte tjenester
Samstemming av legemidler i hjemmebaserte tjenester
Å registrere legemidler kun i legemidler i bruk bilde for å unngå at pasienter kan hente ut medisiner som også pakkes i multidose

Influensa og vaksiner
Skjema utlevert influensavaksine
Influensavaksinering Stavanger kommune høst 2016

Tolketjenester
Rutiner for bestilling av tolke- og oversettelsestjenester
Bestilling av tolke- og oversettelsestjenester

Førstegangs legeundersøkelse for flyktninger/innvandrere
Førstegangs helseundersøkelse barn/voksne og betalingsinformasjon
Helsetjenestetilbud til asylsøkere og flyktninger

Helsehjelp til personer som ikke tilhører en fastlegeliste
Personer som ikke tilhører en fastlegeliste og trenger nødvendig helsehjelp

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - tilbud tjenester - skjema
http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Barn-og-familie/Fri-fra-vold/

LAR Helse Stavanger har som spesialisthelsetjeneste ansvar for LAR-behandling for alle LAR-pasienter i Helse Stavanger sin region, (18 kommuner) så lenge pasienten er under LAR-behandling. Etter at LAR-pasient er stabilisert er det mulighet for overføring av den medikamentelle oppfølgingen til fastlege. 
Overføringsbrev til fastlege - rehabiliteringspasienter
Prosedyre for overføring av ansvar for foreskrivning av LAR-legemiddel til fastlege

Sårstell: Opplæring og veiledning fra sykepleie-klinikken
Sykepleie-klinikken tilbyr ambulant veiledning i sårstell.
Kontakt:sykepleieklinikken@stavanger.kommune.no 

Psykologtjeneste
Psykologtjenesten Stavanger kommune

 

 

 

Helsesjef:
Tord Anton Haaland
Tlf: 51508907/91153170

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen