Prosedyrer/skjema knyttet til tjenester

Her finner du prosedyrer, rutiner og diverse skjema knyttet til samhandling og tjenester.

Diverse rutiner/retningslinjer
Prosedyre ved døtsfall i hjemmet
Rehabilitering i Spania. Kriterier. Søknadskjema/legeopplysninger
 
Bekymring for brukere som står i fare for å forkomme pga. uverdige boforhold og livssituasjon
Rutine for systematisk legebytte i boliger med heldøgns tilsyn og tjenester

Palliasjon
Lindrende enhet Boganes. Brosjyre
Medikamentforslag Lindrende enhet Boganes
Mobilt palliativt team - henvisningsrutiner
Palliativt senter - SUS

Demens
Demensutredning Stavanger kommune
Demenskontakt helse- og sosialkontorene
Legens oppgave i demensutredning

Stavanger øyeblikkelig hjelp tilbud (ØHD)
Brosjyre med innleggelsesrutiner
Retningslinjer for innleggelse i ØHD-tilbudet
Kriterier for innleggelse i ØHD-tilbudet

Behandlingsplaner øyeblikkelig hjelp:

Ekspektoratprøve til dyrkning
Høy INR. Risiko og tiltak
Behandlingsplan for KOLS-forverring
Standard intravenøs væskebehandling
Intravenøs antibiotikabruk i ØHD
Hyperemesis

Legemiddelhåndtering Stavanger kommune - fastlegene
Retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune
Prosedyre for fastleger om bruk av multidose 
Legemiddelgjennomgang hjemmebaserte tjenester
Samstemming av legemidler i hjemmebaserte tjenester
Å registrere legemidler kun i legemidler i bruk bilde for å unngå at pasienter kan hente ut medisiner som også pakkes i multidose

Influensa og vaksiner
Skjema utlevert influensavaksine
Influensavaksinering Stavanger kommune høst 2016

Kikhoste
Prøvetaking ved nasofarynxprøver for påvisning av Bordatella Pertussis
Ved nasofarynxprøver tatt for dyrkning og PCR påvisning av atypiske luftveisinfeksjoner og Bordatella Pertussis brukes UTM-RT ( virustransportmedium) til nasofarynxsekret og halsprøve.  Disse kan bestilles fra laboratoriet.- Se følgende lenke for forklaring av prøvetaking samt forsendelse.
Skjema

Tolketjenester
Rutiner for bestilling av tolke- og oversettelsestjenester
Bestilling av tolke- og oversettelsestjenester

Førstegangs legeundersøkelse for flyktninger/innvandrere
Førstegangs helseundersøkelse barn/voksne og betalingsinformasjon
Helsetjenestetilbud til asylsøkere og flyktninger

Helsehjelp til personer som ikke tilhører en fastlegeliste
Personer som ikke tilhører en fastlegeliste og trenger nødvendig helsehjelp

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - tilbud tjenester - skjema
http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Barn-og-familie/Fri-fra-vold/

LAR Helse Stavanger har som spesialisthelsetjeneste ansvar for LAR-behandling for alle LAR-pasienter i Helse Stavanger sin region, (18 kommuner) så lenge pasienten er under LAR-behandling. Etter at LAR-pasient er stabilisert er det mulighet for overføring av den medikamentelle oppfølgingen til fastlege. 
Overføringsbrev til fastlege - rehabiliteringspasienter
Prosedyre for overføring av ansvar for foreskrivning av LAR-legemiddel til fastlege

Sårstell: Opplæring og veiledning fra sykepleie-klinikken
Sykepleie-klinikken tilbyr ambulant veiledning i sårstell.
Kontakt:sykepleieklinikken@stavanger.kommune.no 

Psykologtjeneste
Psykologtjenesten Stavanger kommune

 

 

 

Helsesjef:
Tord Anton Haaland
Tlf: 51508907/91153170

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen