Stavanger legevakt

Legevakten er åpen hele døgnet. Ring for å avtale et tidspunkt for oppmøte.

Ved akutt behov for helsehjelp kan du komme uten å ringe på forhånd. 
Ring ellers på forhånd og avtal tid for oppmøte på telefon 116117.
Vurder om du kan ta i mot råd og veiledning på telefon uten etterfølgende oppmøte.

Hoveddøren til legevakten er stengt fra 23.00-07.00. Pasienter bes bruke porttelefon med kamera og toveiskommunikasjon.

Har du spørsmål om Ebola?
Risikoen for smitte til Norge er svært liten. Norge har også god beredskap for å følge opp sykdommen. Hvis du har vært i ebolarammede områder og mistenker at du kan være smittet: Ring 113.
FHIs spørsmål og svar om ebola

Helsespørsmål skal ikke sendes på mail til legevakten selv om det kan være vanskelig å komme igjennom på telefon. Mail besvares kun i kontortiden av konsulent uten helsefaglig bakgrunn.

FAKTURA: Spørsmål om faktura besvares mandag og onsdag klokken 12.00-14.00.

Bruk fastlegen i størst mulig grad på alle ukedager.
Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.

På legevakten:
*
Kontakt personalet direkte hvis du er kritisk skadd eller alvorlig syk.
* Sitt ned og vent på opprop hvis du har fått tid for oppmøte.
* Trekk kølapp og fyll ut rosa skjema hvis du kommer uten å ha ringt, du får snakke med sykepleier i eget mottaks- og registreringsrom etter kø-nummer.

Ta med deg:
Legitimasjon, oversikt over faste medisiner, relevante medisinske papirer (rapporter fra sykehus eller liknende), samt eventuelt frikort.

Ventetid:
Alle pasienter deles inn i hastegrader:
* Rød respons - umiddelbar hjelp
* Gul respons - vurderes ut fra alvorlighetsgrad
* Grønn respons - vurderes som ikke akutt. Du må vente på ledig kapasitet eller blir henvist til fastlegen din.
Sykepleier på legevakten vurderer hvilken hastegrad du tilhører.

Se Norsk helseinformatikks nettside hvis du er i tvil om du skal kontakte legevakten. Her finner du bl.a. kapitlene foreldre og barn, symptomsjekk og sykdommer.  

Kontakt Stavanger legevakt

Tlf: 116117

(51 51 02 02)

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen