Psykiatrisk sykepleier / Samtale i en vanskelig livssituasjon

Legevakten har psykiatrisk sykepleier som tilbyr samtale, råd og veiledning til innbyggere som trenger noen å snakke med i vanskelige situasjoner (tidligere Livskrisehjelpen).

Legevakten formidler kontakt med psykiatrisk sykepleier. Du vil bli ringt opp igjen hvis psykiatrisk sykepleier ikke er tilgjengelig der og da. Samtalen kan foregå andre steder enn hos Legevakten i spesielle tilfeller. Tilbudet er gratis. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege/fastlege. For henvendelser som ikke kan vente har Legevakten leger på vakt hele døgnet.

Psykiatrisk sykepleier er et tilbud til innbyggerne i Stavanger og Randaberg kommuner. For alle henvendelser om samtale, råd og veiledning, ring Legevakten 51 51 02 02.

Innbyggere i Sola har tilbud om livskrisehjelp i egen kommune.

Til deg som har opplevd en alvorlig hendelse

Brosjyre om psykiatrisk sykepleier

Kontakt Stavanger legevakt

Tlf: 116117

(51 51 02 02)

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen