Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Arbeidsområder er blant annet barns miljø i skoler og barnehager, inneklima, røyking, skadedyrbekjempelse, dyrehold, støy, luftforurensning, radon, bassengbad/friluftsbad, legionella, stråling, forurenset grunn og ulykkesforebygging.

Miljørettet helsevern fører også tilsyn med andre lokaler der offentligheten har adgang, som frisør-, hudpleie- og tatoveringsvirksomhet, forsamlingslokaler, kirker, campingplasser, hoteller og andre overnattingssteder.

Henvendelser rettes til
Stavanger kommune
Pb. 8801,
4068 Stavanger

Telefon 51 50 70 90

Felles epostadresse til Miljørettet helsevern i Sør-Rogaland

Kontaktinformasjon rådgivere:

Inger Gjedrem (Hinna, Hillevåg og Madla)
51 50 23 74, 952 61 967
ingerg@rogbr.no

Grete Torjusen Tjeltveit (Hundvåg og Storhaug)
51 50 23 76, 911 98 163
gretet@rogbr.no

Ove Dyngeland (Tasta, Eiganes og Våland)
51 50 23 82, 953 07 962
ove.dyngeland@rogbr.no

Ellen B. Klausen (Luftkvalitet)
51 50 23 85, 416 68 969
ellenk@rogbr.no

Geir Tore Aamdal (Luftkvalitet) 
51 50 23 77, 994 04 845
geira@rogbr.no

Felles epostadresse - Miljørettet helsevern i Sør-Rogaland
Ship sanitation sertifikat
992 97 333
mhv@rogbr.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam