Legionella

Stavanger kommune har rutiner for forebygging og oppfølging av legionellafunn i dusjanlegg.

Legionella er ikke én bakterie, men rundt femti ulike. Bakterien legionella pneumophila serogruppe 1 er årsak til de fleste sykdomstilfellene. Legionella vokser og formerer seg lettest i 20-50 graders stillestående vann. Bakteriene formerer seg best inne i amøber i belegget som oppstår på innsiden av rør.

Komplekse røranlegg
Konstant 60 graders vann holder dusjanlegg legionella-frie. Mange offentlige bygg har komplekse eller gamle anlegg med varmetap og der det er langt mellom bereder og tappested. Noen er tidligere bygget om uten at gamle rør er fjernet. I blindrør og tappepunkt som sjelden eller aldri brukes kan legionella blomstre opp og spre seg. Bakterier gjemmer seg i ørsmå sprekker i slitte rør, og i tappepunkt, blandeventiler og tilbakeslagsventiler i nyere anlegg. Ingen anlegg er like, og det finnes ikke ett universaltiltak som fungerer alle steder.

Svært liten smittefare
Legionellabakterier som formerer seg over lengre tid i lunkent vann i tekniske installasjoner kan medføre smittefare. Legionella smitter gjennom ørsmå vanndråper i vanndamp som pustes inn i lungene. Faren for å bli alvorlig syk av legionella er svært liten. I svært sjeldne tilfeller kan sykdom fremkalt av legionellabakterier være dødelig for personer i risikogruppen, det vil si eldre, røykere og mennesker med svekket immunforsvar. Legionella smitter ikke mellom mennesker. Ved funn av legionella i kommunale dusjanlegg vil risiko bli vurdert ut fra type anlegg og hvilke grupper som bruker anlegget.

Forskning
Etter legionellautbruddet i Tastahallen i 2007 har IRIS (International Research Institute of Stavanger) og Stavanger kommune samarbeidet om et forskningsprosjekt for å få kunnskap om legionellahåndtering i dusjanlegg. Nye forebyggingsrutiner ble vedtatt av formannskapet i 2011 som følge av det. Videre ble oppfølgingsrutiner ved positive funn revidert i september 2014. Anbefalingen fra European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) skal nå følges; positive prøver følges opp med oppfølgingsprøver, risikoanalyse og eventuell desinfisering. Anlegget stenges hvis risiko for legionellasmitte anses som høy. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam