Radon i Stavanger

Stavanger kommune har en avtale med Radonassistanse AS som gir deg radonmåling til reduserte priser.

Bilde av hus.Radon er en radioaktiv gass som kan gi helseproblemer når den forekommer i for høye konsentrasjoner i inneluft. Nest etter røyking er radon den viktigste årsaken til lungekreft.  

En målepakke for måling i to rom koster kr. 375,- inkl. porto. Dette bekostes av huseier, og kan bestilles på www.radonassistanse.no, meny Kampanje, brukernavn HELSE, passord 2011. Du kan også bestille radonmåling på tlf 954 51 488. Kommunene som er med i samarbeidet får opplysning om måleresultatene.

Målingene er enkle å foreta. Offentlige bygg og utleieboliger er pålagt å utføre målinger.  Statens Strålevern endret i 2009 sine anbefalinger for radon. Det anbefales nå at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3.

For mer informasjon om radon i inneluft, se Statens Stråleverns informasjonssider om radon på: http://radon.nrpa.no,  

Avdeling miljørettet helsevern kan gi råd og veiledning om hva radon er og hvilke tiltak som kan gjennomføres hvis det blir målt høye radonkonsentrasjoner i boligen. Huseier har selv ansvar for målinger og iverksetting av tiltak.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen