Røyking

Miljørettet helsevern forvalter lov om vern mot tobakkssakder (røykeloven) på de områder der allmennheten har adgang. For eksempel i restauranter, puber, ventehaller og butikklokaler.

Formålet med loven er å begrense helseskadene tobakk medfører. Loven skal særlig gi vern mot passiv røyking.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam