Skadedyrbekjempelse

Informasjon og råd om bekjempelse av rotter og rotteplage i Stavanger.

Rotter på din eiendom
Har du fått rotter på eiendommen din, bør du snarest kontakte et skadedyrfirma.

Rotter på offentlig eiendom
Oppdager du rotter i offentlige områder, for eksempel skolegårder, parker, friområder, gater og torg? Meld fra på varsleomfeil.no.

Slik forebygger du rotteplage
Mat for fugler og husdyr som blir liggende ute, nedfallsfrukt og åpen kompost tiltrekker seg rotter. Det samme gjør hageavfall som kastes i friområder. 

Slik bekjemper kommunen rotter
Stavanger kommune har en avtale med et skadedyrfirma for å begrense omfanget av rotter. Fra 1. juni 2017 skjer all rottebekjempelse i kommunens regi uten bruk av gift. Under bakken settes det feller som spidder rotta, over bakken bruker vi feller som tar livet av rotta med strøm.

Les mer i handlingsplanen for rottebekjempelse (pdf).

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen