Skadedyrbekjempelse

Informasjon og råd om bekjempelse av rotter og rotteplage i Stavanger.

Rotter på din eiendom
Har du fått rotter på eiendommen din, må selv betale for tiltak som skal bekjempe rottene. Ta kontakt med et firma som kan hjelpe deg.

Slik forebygger du rotteplage
Mat for fugler og husdyr som blir liggende ute, nedfallsfrukt og åpen kompost tiltrekker seg rotter. Det samme gjør hageavfall som kastes i friområder. 

Melde fra om rotter
Oppdager du rotter i offentlige områder, for eksempel skolegårder, parker, friområder, gater og torg? Meld fra på varsleomfeil.no.

Slik bekjemper kommunen rotter
Stavanger kommune har en avtale med et skadedyrfirma for å begrense omfanget av rotter. Det legges ut rottegift i strandsonen på offentlige badeplasser, og langs Mosvatnet og Breiavatnet.

Kommunens mål er å unngå rotteplager ved å forebygge med giftfrie metoder. Les mer i handlingsplanen for rottebekjempelse (pdf).

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen