Øyeblikkelig hjelp-plasser

Stavanger kommune har ni plasser ved avdeling 1. på Stokka sykehjem.

Kommunen skal sørge for øyeblikkelig hjelp til pasienter og brukere  som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-5, tredje ledd.

De ni ø-hjelpsplassene ved Stokka sykehjem er i avdeling 1. Det er fastlegen eller legevaktslegen som legger pasientene inn på disse plassene. Kriterier for hvilke pasientgrupper som er aktuelle for øyeblikkelig hjelp-plassene er utarbeidet.

Er du fastlege? Se informasjonssiden for fastleger for innleggelsesrutiner og behandlingsplaner

Informasjonsbrosjyre og innleggelsesrutiner (med kriterier)

Kontaktpunkter med Helse Stavanger HF og Rogaland A-senter angående pasienter med rus- og psykiske lidelser finner du her

I tillegg har Stavanger legevakt to observasjonsplasser for pasienter som har behov for observasjon og utredning av uavklarte tilstander der sykehusinnleggelse ikke anses som nødvendig.

Formålet med ø-hjelpsplassene og observasjonsplassene er blant annet å etablere et tilbud i kommunen i stedet for sykehusinnleggelse.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen