Plikt til tuberkulosekontroll

Tuberkulose skyldes bakterien Mycobacterium Tuberkulosis som spres ved dråpesmitte (bl.a. ved hoste og nysing) fra en person med smitteførende lungetuberkulose til nærkontakter.

Forekomsten av tuberkulose har de siste år økt på verdensbasis og resistens mot behandlingen er blitt et alvorlig problem.

                        

Tuberkulosekontrollen har som viktigste formål å hindre smitteoverføring. Først og fremst gjennom tidlig diagnostikk og effektiv behandling uten at resistente bakteriestammer dannes.

Hvem skal undersøkes: 

1. Personer som skal oppholde seg over 3 måneder i Norge og som kommer fra land der tuberkulose er utbredt. Per 29.01.2013 gjelder det disse landene  Adoptivbarn fra høyendemiske områder gjennomfører tuberkulosekontrollen ved barnets helsestasjon.

  • Asylsøkere og flyktninger disse  skal undersøkes 14 dager etter ankomst
  • Familieinnvandrere, arbeidsinnvandrere og studenter fra land med høy forekomst av tuberkulose skal kontrolleres så snart som mulig og senest innen 4 uker.

*  Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at tuberkulosekontrollen gjennomføres snarest mulig.

2. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten og andre i stillinger knyttet til barneomsorg som i løpet av de 3 siste årene har oppholdt seg mer enn 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose:

  • Så snart som mulig og før tiltredelse - eller gjeninntredelse i stilling

3. Andre personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å bli smittet med tuberkulose.

  • Øyeblikkelig ved mistanke om smittsom sykdom eller så snart som mulig og senest innen 4 uker.

Tuberkuloseundersøkelse kan innebære en hudtest (Mantoux), røntgen av lungene og en blodprøve (QFT).

Den lovpålagte tuberkulosekontrollen i Stavanger er gratis og betales av kommunen.

Smittevernkontoret
Tlf: 51 91 33 39
Vaksinasjonskontoret
Tlf: 51 91 33 33

Adresse: Torgveien 15C, Hillevåg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam