Smittsom hjernehinnebetennelse

Russefeiring medfører visse helserisikoer, både når det gjelder smittsomme sykdommer, ulykker og alkoholrelaterte risikosituasjoner.

Av alvorlige smittsomme sykdommer er det spesielt smittsom hjernehinnebetennelse Folkehelseinstituttet (FHI) oppfordrer til å være oppmerksom på under russefeiringen.

Ved å følge FHIs enkle råd kan man redusere risikoen for å utvikle meningokokksykdom.

Smittevernkontoret
Tlf: 51 91 33 39
Vaksinasjonskontoret
Tlf: 51 91 33 33

Adresse: Torgveien 15C, Hillevåg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam