Tiltak mot smittsom sykdom

Kontakt din fastlege hvis du har mistanke om at du har en smittsom sykdom.

                                                       

Folketrygden betaler behandlingen hvis du er smittet med en allmennfarlig sykdom. Hvis den ikke er allmennfarlig betaler du egenandel og medisin som vanlig.

Legen melder ditt sykdomstilfelle til smittevernoverlegen og Folkehelseinstituttet.

Du har plikt til å følge legens råd om hvordan unngå å smitte andre.

Hvis sykdommen kan smitte via mat eller vann skal  Mattilsynet informeres.

Kontakt Internasjonalt Vaksinasjonskontor 6 uker før du skal ut og reise.

Flyktninger og innvandrere fra land med høy forekomst av tuberkulose skal etter ankomst til landet kontrolleres ved Smittevernkontoret.

Personer som har vært i slike land i mer enn 3 måneder i løpet av de 3 siste årene må ikke arbeide i helse- og sosialtjenesten, i skole og med barneomsorg før de er kontrollert.

 

Smittevernkontoret
Tlf: 51 91 33 39
Vaksinasjonskontoret
Tlf: 51 91 33 33

Adresse: Torgveien 15C, Hillevåg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam