Tuberkulosekontroll

Tuberkulosekontrollen utføres ved:

Smittevernkontoret i Torgveien 15 C (3. etasje),  3.etg., 4016 Stavanger.

Mandag: Mottak for alle. Røntgen av lungene for personer over 15 år. Hudtest (Mantoux) av grupper som har lovpålagt plikt til å gjennomføre tuberkulintest.

                             

Torsdag: De som har gjennomført tuberkulintesten må påfølgende torsdag (etter 72 timer) møte til avlesning. Ved positiv test må det i tillegg tas blodprøve (QFT). Attest på resultat utstedes.

Tuberkuloseundersøkelser er gratis for de grupper som i henhold til forskriften om tuberkulosekontroll er pålagt undersøkelsen.
(Smittevernloven §§ 7-1 og 7-3)

Veileder for tuberkulosekontroll

Smittevernkontoret
Tlf: 51 91 33 39
Vaksinasjonskontoret
Tlf: 51 91 33 33

Adresse: Torgveien 15C, Hillevåg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen