Vaksiner dekket av folketrygden

Smittevernkontoret utfører gratis vaksinasjon av bestemte målgrupper. Disse vaksinene dekkes av Folketrygden.

BCG vaksine (mot tuberkulose):

 • Land med høy forekomst er alle land unntatt:
  Vesteuropa, Østeuropa (Polen, Ungarn, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia), Nord Amerika (USA, Canada (unntatt urbefolkning i Alaska, Nord Canada og Grønland)), Oseania (Australia, Ny Zealand), Asia (Japan).
 • Uvaksinerte mellom 16 og 35 år fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal oppholde seg i Norge mer enn 3 måneder, tilbys vaksine dersom de ikke reagerer på hudtesten og ikke har HIV.
 • Personer i alderen 16-35 år med foresatte fra land med høy forekomst av tuberkulose.
 • Uvaksinert helsepersonell.

 Hepatitt B vaksine:

 • Land med høy forekomst er alle land unntatt:
  Vesteuropa, Østeuropa (Estland, Latvia, Polen, Ungarn, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia), Nord Amerika (USA, Canada (unntatt urbefolkning i Alaska, Nord Canada og Grønland)), Latin Amerika (Argentina, Chile, Cuba, Uruguay), Oseania (Australia, Ny Zealand), Asia (Japan).
 • Personer mellom 16 og 25 år som kommer fra land med høy forekomst av Hepatitt B og ikke er immune tilbys vaksine.

MMR vaksine (Meslinger, Kusma, Røde hunder):

 • Tilbys alle fertile kvinner som ikke er immune og som ikke har HIV.

*  Barn under 16 år vaksineres på helsestasjonen.

Smittevernkontoret
Tlf: 51 91 33 39
Vaksinasjonskontoret
Tlf: 51 91 33 33

Adresse: Torgveien 15C, Hillevåg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam