Tannhelsetjenesten

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper. I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25 % av offentlige takster.

Tannhelse Rogaland er delt inn i 6 tannhelsedistrikter som ledes av en overtannlege eller leder. Se oversikt på tannhelserogaland.no. Tannlegene har tannlegevakt lørdager, søndager og helligdager.

Tannlegerinorge.no finner du oversikt over landets tannleger, spesialister innen tannhelse og tannlegevakt i ditt fylke. Se også tannpleier.no

 Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til disse prioriterte gruppene:

  • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret

I tillegg har rusmisbrukere under kommunal rusomsorg rett til gratis tannbehandling. 

Priser 
For de tre første gruppene er tjenesten gratis. Kommunen kan gi støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven) for de som ikke kan sørge for sitt livsopphold. NAV Trygd har egne regler om støtte til tannbehandling ved sykdom.

Andre opplysninger  
I mange fylkeskommuner tilbyr tannhelsetjenesten også behandling etter fylkeskommunale takster til voksne pasienter. Husk i så fall å opplyse om dette i beskrivelsesfeltet. Fylkeskommunen kan også vedta å prioritere andre grupper i tillegg til de som er nevnt. Husk i så fall å tilføye dette i målgruppefeltet.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam