Transporttjenester

Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør transport et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen.

Ordningen gjelder ikke syketransport og lignende som dekkes av folketrygden

Ta kontakt med din fastlege eller Rogaland fylkeskommune for nærmere opplysninger.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen