Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten. Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

I Stavanger kommune er det helse- og sosialkontorene som er koordinerende enhet. Koordinerende enhet skal legge til rette for god samhandling og sikre koordinerte tjenester til de som trenger det.

Koordinerende enhet skal være:

  • Kontaktpunkt for meldinger om behov for habilitering og rehabilitering
  • Kontaktpunkt for meldinger om behov for individuell plan og koordinator

 Sentrale oppgaver er:

  • Sørge for brukermedvirkning
  • Oppnevne koordinator
  • Utarbeide plan for habilitering og rehabilitering
  • Ivareta familieperspektivet
  • Ivareta behovet for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen