Arbeidstreningsseksjonen

Arbeidstreningsseksjonen har som mål at arbeidsledige kommer i arbeid, utdanning eller får avklaring til andre ytelser.

Vi har et variert tilbud for deg som trenger hjelp til å komme ut i arbeid. Vi tilbyr tett oppfølging fra sosialfaglig ansatte.

For mer informasjon om de ulike tilbudene se meny til venstre.

Slik søker du:
Ta kontakt med ditt lokale Nav kontor i Stavanger kommune. Nav vil vurdere om dette er noe for deg og dere fyller sammen ut skjemaet "Bestilling/innsøking til Arbeidstreningsseksjonen".

For Praksisplasser for funksjonshemmede (PFF) skal det søkes via Helse og sosialkontorene

For spørsmål kontakt: Postadresse:                                                                                                                                  Arbeidstreningsseksjonen, Postboks 8095 Forus, 4068 Stavanger  

Besøksadresse:                                                                                                                                               Tastagaten 30-32, 4007 Stavanger

Virksomhetsleder: Anne Isachsen  tlf. 51 50 83 05/454 52 343                                                                                                                                                                                                                                                                    tlf. Fagleder: Anne Marit Krüger  tlf. 51 50 87 50/904 70 138                                                                                                                                                                                                                                                                           tlf. e-post: arbeidstrening@stavanger.kommune.no

Buss:
Fra sentrum kan du ta buss nr. 8 fra holdeplass nr. 23.
Rutetider er 00, 15, 30 og 45.

Bussrute nr. 8

 "Alle har talenter og kvaliteter som er nyttige i arbeidslivet. Vårt mål er at den enkelte skal finne og ta i bruk sine ressurser."

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen