Minoritetsspråklige menn

Arbeidstrening for deg med minoritetsspråklig bakgrunn.

Målgruppen  er menn som har fått innvilget kvalifiseringsprogram eller har annen ytelse fra NAV.

Det er 10-12 i gruppe sammen  med arbeidsleder.  Du får veiledning i ulike arbeidsoppgaver og bruk av forskjellige verktøy. Vi bruker tolk i opplæringen. Vi utfører arbeid for Stavanger Eiendom,  Nav-kontorene og flere kommunale virksomheter. Vi tar oppdrag som f.eks. gartnerarbeid, flytteoppdrag, malearbeid og annet vedlikeholdsarbeid.

Det blir gitt tett oppfølging av ansatte med sosialfaglig kompetanse ved for eksempel i karriereveiledning, jobbsøking, intervjutrening, samtaler om økonomi, følge til lege/tannlege/behandler og andre offentlig kontor ved behov. Vi legger også til rette for arbeidstrening kombinert med for eksempel trening eller behandling.  Din arbeids- og funksjonsevne vil bli kartlagt med tanke på videre arbeid eller tiltak. Sosialkurator og arbeidsleder samarbeider og har jevnlig kontakt med din Nav veileder.

I tillegg har vi arbeidsrettet norskundervisning inntil 5 timer pr. uke og benytter tolketjenester ved behov.

Ved fravær får du tett oppfølging og i spesielle tilfeller vekking via SMS, telefonsamtale eller henting. 

Du kan også få praksisplass i kommunal eller privat virksomhet, alt etter kvalifikasjoner og interesser.

Hovedmålet for deltakerne er ordinært arbeid eller avklaring til videre tiltak.

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam