START

Start er et avklaringstiltak for deg som har vært ute av arbeidslivet og ønsker en endring.

START har inntil 15 plasser.

Du får et individuelt tilpasset program og tett oppfølging av sosialfaglig ansatte. Tilbudet gis en til fire dager i uken, etter avtale med deg og Nav.

START har åpent mandag - torsdag fra kl. 9-14.

Aktuelle tema hos oss er arbeidslivets regler og forventninger, utarbeide CV, intervjutrening  og jobbsøking. Andre tema er økonomisk veiledning, helse og kosthold, trening og stressmestring og språktrening. Vi kan også tilby hjelp til bruk av data (meldekort, internett, din side på Nav, nettbank).

Det er satt av tid til egenaktivitet

Vi har regelmessig samarbeid og besøk av andre i kommunen, som f.eks. gjeldsrådgiver, psykolog, fysio- /ergoterapeut, NAV-marked og andre aktuelle personer/instanser. Vi ønsker også innspill fra deltakerne om aktuelle tema.

Det serveres enkel lunch til alle kl 11.00.

For spørsmål kontakt:

Sosialkurator Jane Todd, tlf: 917 58 379/51 50 87 06

mail: jane.catherine.b.todd@stavanger.kommune.no

Sosialkurator Hanne Stornes Nordal tlf: 95116882/ 51507218

mail: hanne.stornes.nordal@stavanger.kommune.no

 

 

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen