Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud for personer som trenger opplæring og arbeidstrening for å komme i arbeid og aktivitet, og som har behov for individuell oppfølging og hjelp på veien.

Deltakere i programmet mottar kvalifiseringsstønad. Søknad kan fremmes på NAV-kontoret for den bydelen der du bor.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen