Praksisplasser for funksjonshemmede (PFF)

For deg som har uføretrygd og ønsker en aktivitet

Praksisplasser for funksjonshemmede skal gi deg med varig funksjonsnedsettelse mulighet til aktiv deltakelse i arbeidslivet. 

Ditt lokale Helse- og sosialkontor vil vurdere om du kan ha nytte av tilbudet og søker deg inn til oss. 

I samarbeid med deg forsøker vi å finne en tilrettelagt  praksisplass i kommunal virksomhet eller ekstern bedrift. Arbeidsplasser kan være i skoler, barnehager, sykehjem, butikker, kjøkken, vaskeri osv. 

 Vi tilrettelegger og har oppfølging med deg og arbeidsplassen. Stillingsstørrelse etter ønske. Arbeidstreningsseksjonen har et nært samarbeid med Helse- og sosialkontorene.


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen