Snekkerverksted

Målgruppe: Personer som har fått innvilget kvalifiseringsprogram, eller annen ytelse fra NAV.

Antall plasser: 4-5 i gruppe med arbeidsleder.

Arbeidsoppgaver: Vi tar imot oppdrag fra andre kommunale virksomheter og private. Produksjon av for eksempel:

- blomsterkasser

- utemøbler

- kasser og serveringsbrett

- vedlikehold av uteområde rundt bygget.

Du får veiledning i ulike arbeidsoppgaver og bruk av forskjellig verktøy. Din arbeids- og funksjonsevne vil bli kartlagt med tanke på videre tiltak eller arbeid.

Du får et individuelt tilpasset tilbud med utgangspunkt i bestillingen fra NAV-kontoret og på grunnlag av arbeidsevnevurdering og kvalifiseringsprogram. Hvor mange dager i uken du benytter deg av vårt tilbud, blir tilpasset deg og din situasjon. Det kan gis arbeidsrettet norskopplæring en dag i uken som en del av vårt tilbud.

Det blir gitt tett sosialfaglig oppfølging ved for eksempel veiledning i økonomi, samtaler, følge til lege/tannlege/behandler og andre offentlig kontorer ved behov. Vi legger også til rette for arbeidstrening kombinert med for eksempel trening og/eller behandling. Sosialkurator og arbeidsleder samarbeider og har jevnlig kontakt med NAV.

Hovedmålet for deltakerne er ordinært arbeid eller en avklaring til videre tiltak.

En snekker i arbeid, foto

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen