Kommunal bostøtte

Kommunal bostøtte er en økonomisk støtteordning for personer som har lave inntekter og høye boutgifter.

Dersom du bor i et kommunalt bofellesskap eller i en privat omsorgsbolig som er tildelt av kommunen, kan du søke om kommunal bostøtte. Du må være registrert i Folkeregisteret på den adressen det søkes bostøtte for.

Du kan ikke få kommunal bostøtte dersom du har inntekt i form av sosialhjelp, introduksjonsstønad eller kvalifiseringsstønad. Du kan imidlertid søke om Husbankens bostøtte.

Beregning av kommunal bostøtte
Inntekten din og boutgiftene dine, samt hva du får i bostøtte fra Husbanken, avgjør om du får kommunal bostøtte. Inntekten beregnes som hovedregel etter siste tilgjengelige ligning.

Slik søker du om kommunal bostøtte
Søknadsskjema

Du må  søke om Husbankens bostøtte før du søker om kommunal bostøtte. Søknadsfrist for kommunal bostøtte er 1. hver måned med utbetaling ca. 20. samme måned.

 

Her finner du oss:
Boligkontoret
Løkkeveien 51
4008 Stavanger

Tlf: 51 50 83 00
(51 50 70 90)

Åpningstid
Mandag-fredag
Kl. 09.00-14.30

Epost:
boligkontoret@
stavanger.kommune.no

Postadresse:
Postboks 8001
4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam