Midlertidig bolig

Dersom du er uten en plass å sove neste natt, har kommunen v/NAV plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud.

Kontakt NAV-kontoret i ditt distrikt.
Du kan finne mer informasjon om midlertidig bolig på NAV sine nettsider.  

 

Her finner du oss:
Boligkontoret
Løkkeveien 51
4008 Stavanger

Tlf: 51 50 83 00
(51 50 70 90)

Åpningstid
Mandag-fredag
Kl. 09.00-14.30

Epost:
boligkontoret@
stavanger.kommune.no

Postadresse:
Postboks 8001
4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen