Omsorgsbolig

Har du behov for en lettstelt bolig tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Da kan du søke om omsorgsbolig.

Omsorgsboligene har ikke fast bemanning. Du kan imidlertid søke helse- og sosialkontoret i ditt distrikt om å motta tjenester i omsorgsboligen.

Det er tre typer omsorgsboliger:

Kommunale omsorgsboliger
Stavanger kommune har ca. 290 kommunale omsorgsboliger i ulike bydeler. Dette er utleieboliger med tidsbestemt leieavtale, vanligvis 3 år. Stavanger boligbygg KF har ansvar for boligene, inngår leiekontrakt og krever inn husleie. 

Omsorgsboliger med innskudd
Stavanger kommune har tildelingsrett til  private omsorgsboliger tilknyttet Bate boligbyggelag, organisert i ulike borettslag. Beboerne betaler et innskudd, og blir andelseiere i borettslaget. Du kan søke om startlån for å kjøpe omsorgsbolig med innskudd.

Private omsorgsboliger
Stavanger kommune har avtaler om kommunal tildelingsrett til omsorgsboliger i Solvang og Worsegaarden. Beboerne inngår leieavtale  og betaler husleie til boligeieren.

Hvem kan søke om omsorgsbolig?
Personer som på grunn av alder eller nedsatt funksjonsevne har behov for tilrettelagt bolig. Hvis du har økonomiske muligheter til å skaffe deg en egnet bolig på det private markedet, vil du som hovedregel ikke få tildelt omsorgsbolig.

Dersom du oppfyller vilkårene blir du satt på venteliste til omsorgsbolig.

Kommunen har ofte flere boligsøkere enn det er ledige boliger. Det kan derfor være noe ventetid for å få tildelt bolig. Kommunen prioriterer mellom registrerte boligsøkere på venteliste etter behov.

Slik søker du omsorgsbolig:
Søknadsskjema

Dersom du har behov for bolig i bofellesskap med fast bemanning, må du henvende deg til Helse- og sosialkontoret i ditt distrikt. 

Her finner du oss:
Boligkontoret
Løkkeveien 51
4008 Stavanger

Tlf: 51 50 83 00
(51 50 70 90)

Åpningstid
Mandag-fredag
Kl. 09.00-14.30

Epost:
boligkontoret@
stavanger.kommune.no

Postadresse:
Postboks 8001
4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam