Tilskudd til etablering

Tilskudd til etablering skal bidra til at personer med vedvarende lav inntekt kan kjøpe og beholde en nøktern bolig.

Du kan søke om tilskudd til:

  • Kjøp eller bygging av bolig
  • Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen

Tilskuddet gis som toppfinansiering, med startlån som grunnfinansiering. Tilskudd til etablering gis som et rente- og avdragsfritt lån som avskrives med 5 % hvert år, og er avskrevet etter 20 år. Kommunen vil ta pant i boligen.

Du kan lese mer om tilskudd til etablering på Husbankens nettsider.

Hvem kan få tilskudd til etablering?
Kommunen kan gi tilskudd til etablering til personer som er bosatt eller skal bosette seg i Stavanger kommune. Tilskudd til etablering kan gis til personer med vedvarende lav inntekt. Tilskuddet er sterkt behovsprøvd.

Kommunens prioriteringer:

  • Søkere som bor i kommunal bolig eller står på venteliste til kommunal bolig
  • Funksjonshemmede, uføre og trygdede
  • Enslige forsørgere
  • Barnefamilier med lav inntekt
  • Flyktninger

Slik søker du om tilskudd til etablering
Du kan søke elektronisk eller på papirsøknad via Husbanken sine nettsider:
Søk startlån og tilskudd - Husbanken

Tilskudd til etablering gis som toppfinansiering. Du må derfor søke om startlån samtidig. Søknaden sendes til Boligkontoret i Stavanger kommune. Kommunen behandler søknader fortløpende.Her finner du oss:
Boligkontoret
Løkkeveien 51
4008 Stavanger

Tlf: 51 50 83 00
(51 50 70 90)

Åpningstid
Mandag-fredag
Kl. 09.00-14.30

Epost:
boligkontoret@
stavanger.kommune.no

Postadresse:
Postboks 8001
4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam