Tilskudd til tilpasning

Har du behov for å tilpasse boligen din? Eldre og andre med nedsatt funksjonevne, samt funksjonshemmede barn, kan ha ønsker om å bo hjemme så lenge som mulig.

Du kan søke kommunen om tilskudd dersom du på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for tilpasning av boligen. Du kan også søke om startlån til tilpasning av bolig dersom det er behov for større ombygginger som følge av nedsatt funksjonsevne.

Hva kan det gis tilskudd til?
Du kan søke om støtte til enkle tiltak, som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger. Det kan gis tilskudd til tilpasning til både leid og eid bolig.

Tilskuddet gis som et rente- og avdragsfritt lån som avskrives med 10 % hvert år. Tilskuddet er avskrevet etter 10 år. 

Tilskudd til utredning og prosjektering
Dersom du har behov for spesialtilpasning av boligen din kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp via Husbanken: Tilskudd til utredning og prosjektering - Husbanken

Slik søker du
Først må du kontakte kommunens fysio- og ergoterapitjeneste for å få en vurdering av behov og muligheter for tilpasning. Deretter må du selv innhente tilbud på tilpasning og ombygging av boligen. Når du har fått tilbud på tilpasning og ombygging, sender du søknad med dokumentasjon til Boligkontoret. Du kan søke elektronisk eller på papirsøknad: Søk startlån og tilskudd - Husbanken

Du kan finne mer informasjon på Husbanken sine sider om tilpasning av bolig.

 

Her finner du oss:
Boligkontoret
Løkkeveien 51
4008 Stavanger

Tlf: 51 50 83 00
(51 50 70 90)

Åpningstid
Mandag-fredag
Kl. 09.00-14.30

Epost:
boligkontoret@
stavanger.kommune.no

Postadresse:
Postboks 8001
4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen