Flyktningseksjonen

Flyktningseksjonen bosetter og følger opp nyankomne flyktninger i Stavanger.

En gruppe mennesker som står rundt et bilde av jordkloden Seksjonen har oppfølgingsansvar i to til tre år etter bosetting og avslutter som hovedregel oppfølging når flyktningen er ferdig med introduksjonsprogrammet. 

Får kontaktperson
Flyktningen/familien får en kontaktperson som følger opp med praktisk bistand i startfasen, samt veiledning og koordinering i forhold til familie, helse, økonomi, bolig og deltagelse i arbeids- og samfunnsliv m.m. Dette arbeidet er basert på godt samarbeid med mange ulike instanser, sektorer og organisasjoner, både offentlige og private. Som alle andre er flyktninger svært forskjellige individer med stor variasjon i hvor mye oppfølging den enkelte trenger og ønsker.

Introduksjonsprogram
Flyktningeksjonen har ansvar for saksbehandling etter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (kap. 4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap forvaltes av Johannes Læringssenter). Introduksjonsprogrammet kan vare inntil 2 år, med mulighet for forlengelse med inntil ett år ved særlige grunner.

Tett samarbeid med Johannes læringssenter
Programveileder ved Flyktningseksjonen følger opp den enkelte deltaker gjennom hele programperioden når det gjelder individuell kvalifiseringsplan, yrkesmål og programinnhold m.m.  Informasjon og dialog i grupper rundt sentrale tema for integreringsprosessen i Norge er en fast del av programmet. Vi samarbeider tett med Johannes læringssenter om Introduksjonsordningen. Johannes har ansvar for hovedtyngden av innholdet i programmet, som norsk, samfunnsfag og språkpraksis m.m.  

Kart

Flyktningseksjonen

Besøksadresse:                                                                                                                                                                  Kvitsøygata 3
4014 Stavanger

Postadresse:
Postboks 8095, Forus
4068 Stavanger

Telefon: 51 91 40 20
E-post
Åpningstider: 07:40-15:00

Virksomhetsleder:
Tor Arne Hartvigsen
E-post

Fagleder Introduksjonsprogram:
Anne-Gry E. Andersen

Fagleder Bosetting og oppfølging:
Kristoffer Tran

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen