Bosetting av flyktninger i Stavanger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) sender hvert år forespørsel til kommunene om å bosette flyktninger. Det er så politikerne i Stavanger som avgjør hvor mange flyktninger som skal bosettes i vår kommune.

I 2015 bosatte Stavanger kommune 120 personer, derav 20 enslige mindreårige.

Vedtak i Formannskapet:
Formannskapsvedtak 15.10.15:  Politisk vedtak om  å bosette 250 syriske overføringsflyktninger.
Formannskapsvedtak 26.01.16: Bosette 796 i 2016/17, derav inntil 205 enslige mindreårige og 244 syriske flyktninger (kun 6 bosatt 2015).
Fordeling innenfor kategoriene kan ved behov tilpasses innenfor vedtaksperioden, i samråd med IMDI.

Bosettingsmål for 2016 og 2017:
2016: 370 personer, derav 190 syriske flyktninger, 100 fra mottak og 80 enslige mindreårige.
2017: 426 personer, derav 54 syriske flyktninger, 247 fra mottak og 125 enslige mindreårige. 

Flyktningseksjonen har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av bosetting for alle enslige voksne og barnefamilier som skal etableres i Stavanger. Det gis oppfølging av bosatte flyktninger etter behov, normalt 2 til 3 år.

Enslige mindreårige flyktninger blir bosatt og ivaretatt av Barneverntjenesten og EMBo. Informasjon om dem og deres arbeid finner du her:

Barneverntjenesten                EMBo

Flyktningseksjonen

Besøksadresse:                                                                                                                                                                  Kvitsøygata 3
4014 Stavanger

Postadresse:
Postboks 8095, Forus
4068 Stavanger

Telefon: 51 91 40 20
E-post
Åpningstider: 07:40-15:00

Virksomhetsleder:
Tor Arne Hartvigsen
E-post

Fagleder Introduksjonsprogram:
Anne-Gry E. Andersen

Fagleder Bosetting og oppfølging:
Kristoffer Tran

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen