Aktivitetstilskudd til barn og unge

Aktivitetstilskuddet skal sikre deltakelse i aktiviteter for barn og unge, og skal primært brukes til å betale kontingenter i lag/foreninger.

Aktivitetstilskudd gjelder for barn og unge i familier med lav inntekt, som er i  kontakt med sosialtjenesten i NAV.   

Last ned brosjyren

Last ned søknadsskjema for aktivitetstilskudd for barn og unge

Ta kontakt med ditt NAV - kontor dersom du ønsker å søke på aktivitetstilskudd.

Telefonnummeret til NAV kundesenter: 55 55 33 33 

 

 

 

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen