Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en støtteordning som skal sikre nødvendig juridisk bistand til personer med dårlig økonomi. Dette omfatter nødvendig rådgivning og bistand fra advokat i anledning et aktuelt problem, samt fri sakførsel i retten. Familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig, oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold, trygd og pensjon er prioriterte sakstyper etter rettshjelploven. Fri rettshjelp administreres av Fylkesmannen i Rogaland. Trenger du fri rettshjelp? Ta kontakt med en advokat eller Fylkesmannen.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam