Gjeldsrådgiver

Stavanger kommune tilbyr gjeldsrådgivningstjeneste til de som har betalings- og gjeldsproblemer.

Rådgivningen kan være hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, men kan også bestå av forhandling med kreditorer og hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale. Tjenesten er gratis.

Du finner oss i Eiganesveien 10.
Kontoret er åpent: 09.00 – 14.00

Gjeldsrådgiver: Carsten Line
Telefon: 51 50 85 12
E-post: carsten.line@stavanger.kommune.no

Hvordan fungerer dette?
Send epost til Carsten Line for timebestilling.

Fra 1. januar 1993 ble lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner iverksatt. Hensikten med loven er å gi personer med varige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over egen økonomi. Namsmannetaten er etter loven pålagt saksbehandlingen.

Skyldner må imidlertid selv før han/hun kan søke hjelp via namsmannen ha forsøkt å få i stand en ordning med sine kreditorer. Kommunene er tillagt et rådgivningsansvar overfor disse.

NAVs gjeldsrådgivning
Du kan også kontakte 800GJELD som gir enkle råd og hjelp til selvhjelp. Dette er en landsdekkende tjeneste underlagt NAV Servicesenter i Mo i Rana. Har som mål å nå ut til flest mulig med økonomiske bekymringer/problemer før det går for lang tid og før man mister kontrollen. Supplement til kommunenes gjeldsrådgivningstjeneste.

Ring 800 45 353 eller send mail til 800gjeld@nav.no
Gratis for brukere som ringer fra fasttelefon. Hvis du ringer fra mobil får du tilbud om å bli oppringt.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam