Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold. Med dette menes penger til mat, husleie, strøm og annet som kan regnes som livsnødvendigheter. I noen tilfeller kan garanti eller kommunalt lån være aktuelt. Ta kontakt med ditt NAV-kontor.

Her finner du Stavanger kommune sine veiledende satser for økonomisk stønad- sosialhjelp for 2016

Søknadsskjema:
Økonomisk sosialhjelp

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen