Sosialtjenester for innsatte

Innsatte kan under opphold i fengsel søke om tjenester og økonomisk stønad. Det forutsettes at man først undersøker om fengselsvesenet kan dekke det aktuelle behovet. Pårørende kan få dekket reiseutgifter til fengselsbesøk dersom de ikke har penger til å klare dette selv. Ved løslatelse kan sosialtjenesten tilby klær, midlertidig husvære og hjelp til mer permanent etablering. Ta kontakt med ditt NAV-kontor.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam