Rus

Stavanger kommune har et stort og variert tjenestetilbud innen rusfeltet og driver en rekke tiltak for å forebygge og intervenere tidlig.

Kommunen har ansvar for å drive forebyggende arbeid, følge opp den enkelte rusmisbruker med å bistå med behandlingsopplegg og ettervernopplegg.

Kommunen skal også medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke kan ivareta interessene sine på boligmarkedet.

Rusmiddelmisbrukere skal hjelpes til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak. Familien skal også få hjelp. 

Helse- og sosialkontorene, fastlegene og barneverntjenesten henviser til tverrfaglig spesialisert behandling. Kommunen er forpliktet til å samordne og koordinere tjenestene til brukerne.

Frivillighet er utgangspunkt for alt arbeid med rusmiddelsbrukere.

Bildene på rustiltaksidene er laget av brukere

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen