Rustiltak - ungdom

Stavanger kommune har gjennom Ruspolitisk handlingsplan 2011-2015 spesiell oppmerksomhet rettet mot forebyggende tiltak til barn og unge. Tiltakene skal være rettet mot alle som vokser opp i Stavanger kommune.

Tidlig intervensjon i forhold til barn og unge i risikosonen er et fokusområde.

Tiltakene for ungdom er opplistet i venstremenyen.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen