Opp & Lev

Opp & Lev er et helhetlig tilbud med bolig, arbeid og fritidsoppfølging for ungdom.

Målgruppe er ungdom i alderen 18-25 år som er bostedsløse og er i faresonen for å utvikle et rusproblem.

Målsettingen er å gi ungdommene en større mulighet til å mestre overgangen til arbeidsliv og en mer selvstendig voksenrolle. Botid er satt fra 1-2 år.

Søknad sendes til boligkontoret.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam