Tett på - ytelsessjokk for unge 16-25 år

Tett på er et prosjekt rettet mot unge mellom 16 og 25 år som står i fare for å utvikle eller har et rusproblem.

Ungdommen kan ha begynt å eksperimentere med rus, begynt å forstå at det kan bli vanskelig å stoppe og trenger hjelp. Med tett oppfølging og veiledning kan han/hun få hjelp til å ta andre valg.

Prosjektet Tett på består av en prosjektmedarbeider/fagkonsulent på to av kommunens fire helse- og sosialkontorer. Fagkonsulentene har kontakt med et fåtall unge om gangen for å være fleksible og tilgjengelige. Kontakten kan vare i 6 til 12 måneder, eventuelt lenger, avhengig av ungdommens behov.

Hensikten med prosjektet er å ha tett og intensiv kontakt med unge i faresonen og gi utsatte ungdommer hjelp som virker tidligst mulig, slik at de blir rusfrie og i stand til å gå på skole eller utføre arbeid.

Fagkonsulentene i Tett på kan også henvise til behandling og formidle kontakt med andre tiltak, som for eksempel K-46.

Prosjektmedarbeiderne/fagkonsulentene:

Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor:
Kjartan Bredal, 51 50 83 99 / 400 39 326

Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor:
Cathrine Fjørtoft, 51 50 81 09 / 958 26 336

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam