Rustiltak - voksne

De fire helse- og sosialkontorene i Stavanger har hovedansvaret for oppfølgingen av rusmiddelmisbrukere i samarbeid med Rehabiliteringsseksjonen, K46, NAV-kontor og fastleger.

Rustiltakene for voksne er opplistet i venstremenyen.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen