Løa - sysselsetting

Løa er et lavterskel sysselsettingstiltak til personer med rusproblematikk.

Arbeidsoppgavene er varierte, og i all hovedsak knyttet til oppgaver som rehabiliteringsseksjonen har i form av flytteoppdrag, rydding og vedlikeholdsarbeid, men også arbeid knyttet til kløyving av ved.

Hovedfokuset er å kunne sosialisere rusavhengige ved å tilby dem meningsfylt arbeid og relevant sysselsetting.

Løa er en gammel driftsbygning på Hinna. Den ble i sin tid testamentert til Stavanger kommune. 

Hvis du har et arbeidsoppdrag, ta kontakt med arbeidsleder 90 17 19 22/41 43 00 99.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen