TAFU

Tilbakeføring fra fengsel gjennom arbeid, fritid og utdanning.

Modell for prosjektet er hentet fra svenske Krami som startet i 1980. I Norge er utdanning lagt til som et viktig element i tilbakeføringen

Målgruppen er straffedømte menn i alderen 18-40 år som enten er ferdig med soning eller er i en soningsinstitusjon som gjør det praktisk mulig å være bruker i tiltaket.

Hovedmålsetting er å motvirke kriminalitet gjennom å finne, få og beholde arbeid på det åpne arbeidsmarked og/ eller fullføre utdanning, og derigjennom å bli selvforsørget.

Deltakerne har gjerne en bakgrunn preget av svak sosial utvikling, lite struktur, svak skolebakgrunn samt  svak tilknytning til samfunnet. Noe som i stor grad har hindret dem i å få utdannelse eller arbeid. Det legges vekt på veiledning av arbeidsmarkedssituasjonen og samfunnsorientering.

Den enkelte deltaker skal få hjelp til å få plass i aktuell skole eller bedrift,  og hjelp til å få bolig og orden på økonomien ved løslatelse. NAV-kontorene i Sandnes og Stavanger har en sentral rolle i arbeidet rundt økonomi og bolig. Det gis også bistand i forbindelse med oppfølging og ev. behandling av rusproblematikk. 

Klikk her for mer informasjon

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen