Ville Veier

Ville veier er et tiltak som bruker kreative uttrykksformer som metode for å skape mestring, personlig vekst og ny læring. Gjennom ulike skapende prosesser får deltakerne oppdage og utforske egne iboende ressurser, talent og uttrykk.

I Ville Veier får deltakerne arbeide med mestringsprosesser individuelt og i gruppe over tid. Dette danner grunnlag for å styrke den enkeltes personlige, sosiale- og arbeidsmessige kompetanse, der målet er å komme ut i arbeid.

I Ville Veien bistås deltakerne med å finne egnet arbeid, med tett og langsiktig oppfølging på arbeidsplassen. Deltakelse i gruppen kan også kombineres med arbeidspraksis i ordinær virksomhet.

Ville Veier er et Arbeid med bistand tiltak som "Gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på å integrere personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv".

Deltakerne i Ville Veier kan ha nedsatt arbeidsevne av ulike årsaker, blant annet tidligere rusvaner og/ eller psykisk utfordringer.

Tiltaket har kontinuerlig opptak av deltakere gjennom hele året.

For nærmere informasjon om Ville Veier kontakt:
Tori Nes Aadnesen - tlf 40 84 65 78 / tori@ville-veier.com
Eller besøk hjemmesiden: ville-veier.com

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam