M-98

Dette er et botilbud med plass til sju beboere.

Målgruppen er voksne personer med rusavhengighet som står på venteliste til rehab-bolig. M-98 vil ha fast bemanning i ukedager på dagtid og timebaserte tjenester på ettermiddag. Det vil bli gitt tilsynstjeneste helger og netter. Det vil bli gitt miljøtjenester tilpasset den enkelte beboers behov. 

Detaljerte individuell avtale skal inngås før innflytting.

Kontakt: 51 50 86 31 / 404 29 957.

Søknad sendes til boligkontoret.


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen